Daniel is sending a reminder
Published On: April 19, 2021
Categories:

אוקי, זה עובד ככה: אתה כותב את ההודעה בממשק התזכורות. בעמוד איפה שאתה יוצר את התזכורת, למטה, מתחת לשדה הטקסט, יש טופס “בחר פוסט”. למעשה אתה בוחר שם את המיטינג שאתה רוצה לתזכר. זה מוסיף אוטומאטית את הקישור למיטינג. בנוסף, התזכורת תישלח למוזמנים של ההמיטינג הנ”ל.